Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 21.10.2020, kl 10:03

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Politiske parti

Politiske parti

Følgjande parti har slik representasjon i Vestnes kommunestyre - valperioden 2019 - 2023

  • Senterpartiet - 7 representantar
  • Høgre - 3 representantar
  • Arbeiderpartiet - 3 representantar
  • Venstre - 1 representantar
  • Framstegspartiet - 4 representantar
  • Sosialistisk Venstreparti -2 representant
  • Kristeleg Folkeparti -1 representant
  • Pensjonistpartiet -2 representant 

Kontaktinformasjon politiske parti 

Politiske parti