Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Politiske parti

Politiske parti

Følgjande parti har slik representasjon i Vestnes kommunestyre - valperioden 2019 - 2023

  • Senterpartiet - 7 representantar
  • Høgre - 3 representantar
  • Arbeiderpartiet - 3 representantar
  • Venstre - 1 representant
  • Framstegspartiet - 4 representantar
  • Sosialistisk Venstreparti - 2 representant
  • Kristeleg Folkeparti - 1 representant
  • Pensjonistpartiet - 2 representantar

Kontaktinformasjon politiske parti