Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Politiske parti

Politiske parti

Følgjande parti har slik representasjon i Vestnes kommunestyre - valperioden 2019 - 2023

  • Senterpartiet - 7 representantar
  • Høgre - 3 representantar
  • Arbeiderpartiet - 3 representantar
  • Venstre - 1 representantar
  • Framstegspartiet - 4 representantar
  • Sosialistisk Venstreparti -2 representant
  • Kristeleg Folkeparti -1 representant
  • Pensjonistpartiet -2 representant 

Kontaktinformasjon politiske parti 

Politiske parti