Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Informasjon til politikarane

Informasjon til politikarane

Her kan de finne nyttig informasjon. 

Politisk møtekalender

Møtekalender 2023 (PDF, 256 kB)

Elektronisk reiserekning

Frå 2023 skal reiserekningar leverast digitalt via reiserekningsprogrammet Visma Expense. Løysinga fungerer på nettbrett, PCC og mobil. Dette vil erstatte det som tidlegare har blitt fylt ut på eigne papirskjema for reiserekning. 

Tapt arbeidsforteneste, møtegodtgjersle, kilometergodtgjersle og andre reiseutgifter skal registrerast, anvisast og attesterast på web i Expense. Utbetaling skjer i samband med ordinær lønskøyring som er den. 12. i månaden. Dette fordrar at reiserekninga er anvist (sluttgodkjent) innan frist. (Den 4. i månaden). 

Her finn ein brukarmanual for Visma Expense (PDF, 2 MB)

Nyheitsvarsling frå KS:   

Ønskjer du å abonnere på nyheiter frå ks.no og få varsel på e-post når det blir publisert noko nytt innan valgde kategoriar? Her finn du ei oversikt over dei områda som ks.no tilbyr som e-postvarsel.

KS Folkevalgtprogram:

"KS Folkevalgtprogram skal bidra til god rolleforståelse og hvordan man kan samspille til det beste for innbyggerne i kommunen, bydelen eller fylkeskommunen."
Du kan lese meir om dette her: KS Folkevalgtprogram
 

Kontakt

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00