Informasjon til politikarane

Informasjon til politikarane

Her kan de finne nyttig informasjon. 

Politisk møtekalender

Møtekalender 2. halvår 2023 (PDF, 167 kB)

Møtekalender 2023 (PDF, 250 kB)

Elektronisk reiserekning

Frå 2023 skal reiserekningar leverast digitalt via reiserekningsprogrammet Visma Expense. Løysinga fungerer på nettbrett, PC og mobil. Dette vil erstatte det som tidlegare har blitt fylt ut på eigne papirskjema for reiserekning. 

Tapt arbeidsforteneste, møtegodtgjersle, kilometergodtgjersle og andre reiseutgifter skal registrerast, anvisast og attesterast på web i Expense. Utbetaling skjer i samband med ordinær lønskøyring som er den. 12. i månaden. Dette fordrar at reiserekninga er anvist (sluttgodkjent) innan frist. (Den 4. i månaden). 

Her finn ein brukarmanual for Visma Expense (PDF, 2 MB)

Nyheitsvarsling frå KS:   

Ønskjer du å abonnere på nyheiter frå ks.no og få varsel på e-post når det blir publisert noko nytt innan valgde kategoriar? Her finn du ei oversikt over dei områda som ks.no tilbyr som e-postvarsel.

KS Folkevalgtprogram:

KS Folkevalgtprogram 2023-2027 er eit tilbod til alle folkevalde i kommunestyre, fylkesting, utval og bydelar i heile landet. Nytt denne perioden er eit digitalt kurs for nye folkevalde beståande av seks modular med ulike tema som skal bidra til å gje politikaren motivasjon og trygging i rolla. Kurset kan naturlegvis også takast av andre folkevalde. Kurset er gratis, krev inga pålogging og er opent for alle. 

Du kan lese meir om KS Folkevalgtprogram og ta kurset her. 
 

Kontakt

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00
Silje Beate Sylte
Konsulent arkiv
E-post
Telefon 95 09 33 06