Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Informasjon til politikarane

Informasjon til politikarane

Her kan de finne nyttig informasjon. 

Politisk møtekalender - 2.halvår 2022 (PDF, 191 kB)

Politisk møtekalender - 1. halvår 2022 (PDF, 187 kB)


 

Til alle nye kommunestyrerepresentanter - brev vedr. helse og omsorg (PDF, 485 kB)

 

Nyheitsvarsling frå KS:   

Ønskjer du å abonnere på nyheiter frå ks.no og få varsel på e-post når det blir publisert noko nytt innan valgde kategoriar? Her finn du ei oversikt over dei områda som ks.no tilbyr som e-postvarsel.

KS Folkevalgtprogram:

"KS Folkevalgtprogram skal bidra til god rolleforståelse og hvordan man kan samspille til det beste for innbyggerne i kommunen, bydelen eller fylkeskommunen."
Du kan lese meir om dette her: KS Folkevalgtprogram
 

Kontaktinformasjon

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00