Utgreiing og kunnskapsinnhenting

Arbeidet startar

Som grunnlag for kommuneplanarbeidet, fastsett Plan- og bygningslova at det først skal utarbeidast ein planstrategi og eit planprogram. 

Her kan du lese planstrategi og planprogram (PDF, 3 MB)

25.03.2021

Varsel om oppstart

Varsel om oppstart annonse - Klikk for stort bilete
15.05.2021

Innbyggarundersøking

Vestnes næringsforum gjennomførte ei innbyggarundersøking i samband med Identitetsprosjektet i 2022. 528 personar svarte på undersøkinga. Svara gir oss eit godt innblikk i kva dei som bur her forbind med kommunen vår og kva dei saknar.

Les meir (PDF, 424 kB)

Ordsky med ord folk forbind med Vestnes kommune - Klikk for stort bilete
08.02.2022

Tverrfagleg idédugnad

Illustrasjon som viser fem snakkebobler i ulike fargar - Klikk for stort bilete

I august 2023 blei ein rekke tilsette i kommunen frå ulike einingar invitert til idéverkstad om medverknad. Kven bør inkluderast i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og korleis skal vi nå dei ulike gruppene? Arbeidet skal legge grunnlaget for plan for medverknad

 

24.08.2023 09.00

Kommunestatistikken

Kvart år publiserer fylkeskommunen ein oversikt over tal og fakta frå kommunane i Møre og Romsdal

Les meir (PDF, 3 MB)

01.11.2023

Utarbeiding av diskusjonsgrunnlag

Ein tverrfagleg gruppe har jobba med å utarbeide eit diskusjonsgrunnlag. Her finn du utfordringar og moglegheiter for Vestnes kommune innanfor ein rekke tema.

Les meir (PDF, 6 MB)

Forside diskusjonsgrunnlag Tresfjordbrua - Klikk for stort bilete

 

08.01.2024

Plan for medverknad

Plan for medverknad godkjent i Styringsgruppa for kommuneplanen (Formannskapet) 

Les forenkla plan for medverknad her (PDF, 135 kB)

22.01.2024