Informasjon om koronaviruset

Vakttelefonar barnevern

Informasjon

Dersom du har blitt utsett for ien skremmandee eller ubehageleg hending, eller du eller nokon andre du kjenner opplever noko vanskeeig heime – ta kontakt med barnevernet.

Dagtid

Politi: 02800
Barnevernstjenesten: 71 11 66 00

Kveldstid/helg

Barnevernvakt: 97 60 16 16
Alarmtelefonen: 116 111