Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 27.03.2020, kl 14:40

Sjå vår samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes.                                                   Information about corona in other languages

Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med?

Nå er vi i ein krisesituasjon der dei vanlege tilboda held stengt og dagleglivet blir endra drastisk. Mange synest det er ei vanskeleg tid og dei som har det tøft frå før, vil kanskje få det enda vanskelegere. 

Lokal hjelpetelefon

Mange kan oppleve vanskelige kjensler i forhold til det som skjer rundt oss no. Kanskje er du ein som kjenner på irritasjon, er fortvilt, sint eller redd. Dette er heilt naturleg. Nokon kan kjenne dette så sterkt at det går utover både ein  sjølv og dei som ein har rundt seg.

Dersom du er ein av dei, kan det være lurt å snakke med nokon om det. Vi tek gjerne i mot telefon ifra deg enten du er forelder, ungdom eller barn. Kanskje ein prat kan gjere det lettere for deg og dei som er rundt deg.

Lokal hjelpetelefon - ring oss på 947 95 880

Telefonen er bemanna av fagpersonell frå Vestnes kommune kvardagar mellom kl. 09:00 - 15:00.

 

Her er andre du kan snakke med