Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 21.10.2020, kl 10:03

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Status og tiltak i Vestnes

Status og tiltak i Vestnes

Antall registrerte smitta i Vestnes: 18 personer - 8 er friskmeldt

Pressemelding 21.10.2020 To nye smittetilfelle i Vestnes

Testrutinene som blir benytta ved Vestnes legesenter er i henhold til dei anbefalingane som er gitt av Helsedirektoratet og FHI.

Begrensingar for reisande

Stenging/redusert drift i Vestnes kommune

 

Sjå komplett oversikt over nasjonale tiltak       

Pressemeldingar og aktuelt frå Vestnes kommune om koronavirus 

21.10.2020  Pressemelding: To nye smittetilfelle i Vestnes
15.10.2020  Pressemelding: To nye smittetilfelle av covid-19  i Vestnes
14.10.2020  Pressemelding: To til smittet av covid-19 i Vestnes
14.10.2020  Pressemelding: Eit nytt smittetilfelle i Vestnes
11.10.2020  Retesting viser positiv covid-19 prøve
08.10.2020  Pressemelding: Nok eit smittetilfelle av covid-19 ved brakkerigg på Trohaugen 
07.10.2020  Pressemelding: Eit smittetilfelle av covid-19 ved brakkerigg på Trohaugen
07.10.2020  Pressemelding: Eit nytt smittetilfelle av covid-19 i Vestnes
14.09.2020  Retningslinjer for besøk ved sjukeheimane
08.09.2020  Pressemelding: Nytt smittetilfelle av covid-19 i Vestnes
23.08.2020  Pressemelding: To nye smittetilfeller av covid-19 i Vestnes
14.08.2020  Informasjonsvideo frå ordførar Geir Inge Lien
14.08.2020  Pressemelding: Nok eit smittetilfelle av covid-19 i Vestnes
14.08.2020  Informasjon til besøkande ved Vestnes sjukeheim og Tresfjord trygdeheim
11.08.2020  Pressemelding: Eit nytt smittetilfelle av covid-19 i Vestnes
05.08.2020  Ny krisepakke for frivilligheita
05.08.2020  Skulestart hausten 2020
31.07.2020  Er du helsepersonell som har vore i utlandet, eller hatt besøk frå utlandet? Då ber vi om at du testar deg for korona!
23.07.2020  Reiseråd til arbeidsgivere og ansatte i helsetjenesten
10.07.2020  Smittevern i m.a. serverings- og restaurantbransjen - tilsyn
26.06.2020  To arbeidarar har testa positivt på Covid-19 ved Vard
25.06.2020  Pressemelding: To nye koronasmitta i Vestnes  
29.05.2020  Opnar opp for meir besøk ved institusjonane frå 29. mai
26.05.2020  LNU og Frivillighet Norge har laga “Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner»
14.05.2020  Avviklar ordning med lokal hjelpetelefon frå 15. mai
13.05.2020  Forsiktig gjenopning av biblioteket 
13.05.2020  Informasjon om gradvis tilbake til ordinære opningstider i barnehagane i Vestnes
12.05.2020  17. mai 2020 i Vestnes - sjå programma
08.05.2020  Gradvis opning av skuletilbodet for alle elevar i Vestnes frå 12. mai (PDF, 100 kB)
07.05.2020  Gradvis opning av skulane for alle elevar frå 11. mai 
07.05.2020  Regjeringa sin tidsplan og justering av koronatiltak 
29.04.2020  Gradvis opning av idrettshallar og lettar på besøkforbodet i institusjonar - video (MP4, 29 MB)
29.04.2020  Opnar for utandørs besøk til bebuarar på institusjonane i Vestnes
28.04.2020  Informasjon om opningstider i barnehagane i Vestnes
27.04.2020  Gradvis opning av tannklinkken på Vestnes
24.04.2020  Vestnes legesenter opnar for normal drift frå måndag 27. april
24.04.2020  Informasjon om 17. mai feiring i Vestnes kommune
24.04.2020  Leikeapparat i skule/barnehage skal ikkje nyttast utanom opningstid
24.04.2020  Lokale retningsliner for smittevern i skule og barnehage (PDF, 290 kB)
23.04.2020  Tysdag 28.04.2020 opnar Helsestasjon for ungdom for drop-in 
22.04.2020  Pressemelding: Oppdatert informasjon om covid-19 i Vestnes
21.04.2020  Kontakttelefon oppretta: Har du spørsmål eller er bekymra for koronasmitte?
21.04.2020  Pressemelding: Første tilfelle av koronasmitte i Vestnes kommune
20.04.2020  Rettleiar for smittevern for barneskulen
20.04.2020  Rettleiar for smittevern for ungdomsskule og vidaregåande skule
17.04.2020  Informasjonsvideo frå ordføraren - gjenopning av barnehagane frå 22. april (MP4, 25 MB)
17.94.2020  Lokale retningsliner for smittevern i barnehagane (PDF, 244 kB)
16.04.2020  Rettleiar for smittevern i barnehagane
15.04.2020  Oppstart av barnehagane i Vestnes kommune
06.04.2020  Ny oppmoding frå ordførar Geir Inge Lien når vi no nærmar oss påske - video  
04.04.2020  Vestnes kommune oppmodar til å begrense påskereiser
27.03.2020  No slepp du heimekarantene dersom du kjem frå Sør-Noreg
25.03.2020  Ny oppfordring frå ordførar Geir Inge Lien - video (MP4, 26 MB)  
24.03.2020  Reisande frå Sør-Noreg må i heimekarantene (PDF, 2 MB)  
20.03.2020  Treng du hjelp til å handle på butikken eller hente medisin på apoteket?  
20.03.2020  Kommunale fakturaer - be om utsatt betalingsfrist 
20.03.2020  Kan du bidra med frivillig innsats i Vestnes kommune?
19.03.2020  Regjeringa har innført forbud mot overnatting på fritidseigedom utanfor eigen kommune. 
18.03.2020  Betaling av barnehage- og SFO-rekning 
18.03.2020  Set legar og helsepersonell i beredskap 
17.03.2020  Føresette slepp å betale for barnehage og SFO i perioden tilbodet er stengt. 
17.03.2020  Pressisering av område for karantenereglar 
16.03.2020  Informasjon frå ordførar Geir Inge Lien om skjerpa karantenereglar - video
16.03.2020  Pressemelding - Karanteneinnskjerpinger lokalt i Vestnes kommune  
12.03.2020  Pressemelding - ang. stenging av Fiksdal oppvekstsenter  
12.03.2020  Har du helsefaglig kompetanse? Vestnes kommune håper at du registrerer deg! 
12.0320.20  Pressemelding frå Regjeringa - Helsedirektoratet stenger alle barnehagar og skular 
12.03.2020  Rådhuset er stengt på ubestemt tid 
12.03.2020  Pressemelding - Fiksdal oppvekstsenter er stengt grunna mogleg koronasmitte frå anna komm..
12.03.2020  Informasjonsskriv 4 om koronaviurs (PDF, 126 kB)   
11.0320.20  Informasjonsskriv 3 om koronavirus (PDF, 119 kB)  
06.03.2200  Helsedirektoratet råder til at følgande personar ikkje besøker kommunale helse...(PDF, 501 kB)
03.03.2020  Informasjonsskriv til føresette i skule og barnehage (PDF, 116 kB)  
03.03.2020  Koronavirus: Person med smitte besøkte Molde i helga
28.02.2020  Informasjonstelefon koronavirus