Skal du teste deg

Skal du teste deg

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personar med symptom på covid-19 blir testa. Med symptom meiner ein akutt luftvegsinfeksjon og eitt eller fleire av følgjande symptom; feber, hoste, tungpustheit, tap av smak- eller luktesans, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19. 

Kriterie for testing blir vurdert og oppdatert fortløpande av Folkehelseinstituttet

Information from Folkehelseinstituttet (FHI) in english 

Kontakt

Trur du at du kan vere smitta, ring fastlegen. Får du ikkje tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Det er viktig at du kontakter oss via telefon og ikkje ved oppmøte.

Finn du ikkje svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Koronamottak i Vestnes

Vestnes kommune har oppretta eit koronamottak i tilknytning til Vestnes legesenter. Vi følger vilkåra for testing som er satt av Folkehelseinstituttet.

Opplysningar om korleis testing forgår får du frå fastlegen din. Ta kontakt per telefon før frammøte.

Kvar finn du legevakta?

  • Vestnes Legesenter: Brugata 12, Kommunehuset Vestnes
  • Utanom opningstida til legekontoret kan du kontakte den interkommunale Legevakta i Fjord, Vestnes og Ålesund. Legevakta finn du i underetasjen til sjukeheimen i Ørskog (Sjøholtvegen 84). 
    Etter kl 22:00 vert dette telefonnummeret kopla direkte til Ålesund Legevakt.
  • Ålesund Interkommunale Legevakt: Åsesvingen 16, Ålesund

Kontaktinformasjon

Vestnes Legesenter
Telefon 71 18 41 00

Telefontid: 

Kvardagar 09:00 - 15:30

Legevakt

116117

113 - Ambulanse

Lege 113