Skal du teste deg?

Skal du teste deg?

Alle som mistenker at dei kan vere smitta av Covid-19 bør bestille test ved teststasjonen til kommunen.

Har du symptom

Covid-19 har ofte følgjande symptom: feber, hoste, tungpusta, tap av smaks- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle. Sjukdommen kan hos eit mindretal også gi andre symptom som kvalme/oppkast, magesmerter, utslett og mentale forandringar som forvirring og svimmelheit.

Når skal du halde deg heime og bør du ta koronatest?

Sjå flytskjema frå FHI om kva du bør gjere dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom

Kontakt

Trur du at du kan vere smitta ring lokal koronatelefon 906 38 188 (ope kvardagar 09:00 - 12:00) eller bestill time for testing via SMS til legesenteret slik ein bestiller vanleg time. Det er viktig at du kontakter oss og ikkje møter opp.

Finn du ikkje svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Teststasjon i Vestnes

Vestnes kommune har oppretta ein teststasjon ved Misfjordvegen 2 (inngangen til tidlegare Vestnes sjukeheim). Vi følger vilkåra for testing som er satt av Folkehelseinstituttet. Normalt blir det testa på kvardagar frå kl 13, eller etter behov.

Gjer avtale på telefon/SMS med Vestnes legesenter før du møter om til testing.  

Hurtigtestar

Vestnes kommune deler ikke ut hurtigtestar ved mistanke om smitte, dette må ein kjøpe sjølv på apotek. Unntaket er dersom det er oppmoda til hurtigtesting i skule, barnehage, vidaregåande skule eller innan helse og omsorg.

Kvar finn du legevakta?

  • Vestnes Legesenter: Brugata 6, Helsehuset Stella Maris
  • Utanom opningstida til legekontoret kan du kontakte den interkommunale Legevakta i Fjord, Vestnes og Ålesund. Legevakta finn du i underetasjen til sjukeheimen i Ørskog (Sjøholtvegen 84). 
    Etter kl 22:00 vert dette telefonnummeret kopla direkte til Ålesund Legevakt.
  • Ålesund Interkommunale Legevakt: Åsesvingen 16, Ålesund

Information from Folkehelseinstituttet (FHI) in english 

Kontaktinformasjon

Vestnes Legesenter
Telefon 71 18 41 00

Telefontid: 

Kvardagar 09:00 - 15:30

Legevakt

116117

113 - Ambulanse

Lege 113