Skal du teste deg

Skal du teste deg

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personar med symptom på covid-19 blir testa

Kriterie for testing blir vurdert og oppdatert fortløpande av Folkehelseinstituttet

Information from Folkehelseinstituttet (FHI) in english 

Kontakt

Trur du at du kan vere smitta, ring fastlegen sin eller bestill time for testing via SMS til legesenteret slik ein bestiller vanleg time. Får du ikkje tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Det er viktig at du kontakter oss og ikkje møter opp.

Finn du ikkje svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Koronamottak i Vestnes

Vestnes kommune har oppretta eit koronamottak i tilknytning til Vestnes legesenter. Vi følger vilkåra for testing som er satt av Folkehelseinstituttet.

Ta kontakt per telefon/SMS før frammøte. Opplysningar om korleis testing forgår får du før du møter opp.

Kvar finn du legevakta?

  • Vestnes Legesenter: Brugata 6, Helsehuset Stella Maris
  • Utanom opningstida til legekontoret kan du kontakte den interkommunale Legevakta i Fjord, Vestnes og Ålesund. Legevakta finn du i underetasjen til sjukeheimen i Ørskog (Sjøholtvegen 84). 
    Etter kl 22:00 vert dette telefonnummeret kopla direkte til Ålesund Legevakt.
  • Ålesund Interkommunale Legevakt: Åsesvingen 16, Ålesund

Kontaktinformasjon

Vestnes Legesenter
Telefon 71 18 41 00

Telefontid: 

Kvardagar 09:00 - 15:30

Legevakt

116117

113 - Ambulanse

Lege 113