Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 27.03.2020, kl 14:40

Sjå vår samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes.                                                   Information about corona in other languages

Skal du teste deg

Skal du teste deg

Vestnes kommune følgjer Helsedirektoratet sine retningslinjer for kven som skal testast for koronavirus. Det er:

Ved akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustetheit, er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19, av  

  • Pasientar med behov for innlegging
  • Pasientar/ beboarar i helseinstitusjonar  
  • Tilsatte i helsetenesten med pasientnært arbeid *
  • Personar over 65 år som har underliggande, kronisk sykdom **
  • Personar som har vore i nærkontakt med eit bekrefta tilfelle av covid-19.***

 *Tilsette i pasientnært arbeid kan vurderast for testing også ved mildare akutte luftvegssymptom utan anna sannsynleg årsak som har vart over 2 døgn.  
**underliggande kronisk sjukdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesjukdom, kreft og høgt blodtrykk. 
***Ved manglande kapasitet kan denne gruppa nedprioriterast. 

Andre personar med lettare akutt luftvegsinfeksjon blir vanlegvis ikkje tilbudt test, heller ikkje etter reise. Dei skal halde seg heime til ein dag etter symptomfriheit. 

Det kan gjerast unntak og lokale tilpasningar.  

Personar utan symptom skal IKKJE testast for covid-19

Sjå FHI.no for meir informasjon. 

Information from Folkehelseinstituttet (FHI) in english 

Kontakt

Trur du at du kan vere smitta, ring fastlegen. Får du ikkje tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Det er viktig at du kontakter oss via telefon og ikkje ved oppmøte.

Finn du ikkje svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Koronamottak i Vestnes

Vestnes kommune har oppretta eit koronamottak i tilknytning til Vestnes legesenter. Vi følger vilkåra for testing som er satt av Folkehelseinstituttet.

Opplysningar om korleis testing forgår får du frå fastlegen din. Ta kontakt per telefon før frammøte.

Kvar finn du legevakta?

  • Vestnes Legesenter: Brugata 12, Kommunehuset Vestnes
  • Utanom opningstida til legekontoret kan du kontakte den interkommunale Legevakta i Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog. Legevakta finn du i underetasjen til sjukeheimen i Ørskog (Sjøholtvegen 84). 
    Etter kl 22:00 vert dette telefonnummeret kopla direkte til Ålesund Legevakt.
  • Ålesund Interkommunale Legevakt: Åsesvingen 16, Ålesund

Kontaktinformasjon

Vestnes Legesenter
Telefon 71 18 41 00

Telefontid: 

Kvardagar 09:00 - 15:30

Legevakt

116117

113 - Ambulanse

Lege 113