Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 27.03.2020, kl 14:40

Sjå vår samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes.                                                   Information about corona in other languages

Restriksjonar for arrangement/samlingar

Restriksjonar for arrangement/samlingar

  • Alle arrangement i offentlege bygg i Vestnes skal avlysast.
  • Arrangement i kommunen anbefales i utgangspunktet ikkje gjennomført, gjeld frå 11. mars 2020. Forutsetningar elles:
    • Arrangement med fleire enn 50 personar skal ikkje gjennomførast i Vestnes.
    • Arrangement  med 25 - 50 personar bør ikkje gjennomførast, men dersom arrangementet blir gjennomført skal det risikovurderes av arrangøren og godkjennast av kommuneoverlegen. På FHI.no finn ein råd for risikovurdering av arrangement og samlingar. 
    • Vestnes kommune oppmodar publikum til å vurdere deltaking på arrangement utanfor kommunen. I dette ligg det å også vere forsiktig med kjøpesenter ol.