Informasjon om koronavaksinering

Informasjon om koronavaksinering

Vestnes kommune skal tilby koronavaksinasjon til innbyggarane i kommunen. Sjå oversikt vaksinering veke for veke under "Status i Vestnes" i denne artikkelen. 

Vaksinering alle over 65 år - dose 3

Vestnes komme organiserer massevaksinering i Vestneshallen i veke 50 tysdag 14. desember og onsdag 15. desember. Kommuna legg ut digital påmelding. Etter retningslinjer frå FHI må det ha gått 5 månader mellom dose 2 og dose 3. Det vil sei at dei som melder seg på for tidleg ikkje kan få vaksine og vil bli avvist.

Vaksinering av helsepersonell - dose 3

Helsepersonell kan melde seg på til dose 3 via digital påmelding. Det skal ha gått 6 månader mellom dose 2 og dose 3. Tilsette som melder seg på før kan ikkje få vaksine. For tilsette over 65 år gjeld 5 månader. Der skal det ha gått 5 månader mellom dose 2 og dose 3.

Online booking for vaksinering  

Det er ope for koronavaksinering for alle aldersgrupper frå fylte 12 år.

Du bookar time på Vestnes legesenter si nettside

Har du spørsmål om koronavaksine ta kontakt via lokal koronatelefon 906 38 188 (ope kvardagar 09:00 - 12:00) eller med legesenteret telefon: 71 18 41 00

Etterregistrering av koronavaksiner sett i utlandet

Sjå info her.