Informasjon om koronavaksinering

Informasjon om koronavaksinering

Vestnes kommune skal tilby koronavaksinasjon til innbyggarane i kommunen. Sjå oversikt vaksinering veke for veke under "Status i Vestnes" i denne artikkelen. 

I veke 34 mottek Vestnes kommune coronavaksinene Moderna og Pfizer

Det er tilfeldig kven som får kva, uavhengig av kva type ein har fått før. Desse vaksinene er likeverdige. Biverknadane er mykje av det same og begge gjev god beskyttelse mor Covid-19. Moderna har vist seg å gje noko betre beskyttelse mot delta-varianten.

Frå 17.06.2021 er det opna for online booking for vaksinering  

Det er ope for koronavaksinering for alle aldersgrupper frå 16 år (født 2005). Sjå eigen info om bestilling av vaksinetimar for 16- og 17-åringar. Timane blir lagt ut ca 7 dager før vaksineringsdagen. Vaksinasjonsdagar er onsdagar. 

Det er kun time til vaksinedose 1 som kan bookast. Alle timar til dose 2 vil bli framskunda, og det blir sendt ut SMS for ny time. 

Vaksinering av lærarar og barnehagepersonell 

t til riktig tid for dose 2  

Det er viktig at du møter til oppsett tid for vaksinering ved dose 2. Kommunen har ikkje høve til å endre tidspunktet med mindre ein har tungtvegande grunnar t.d innlegging i sjukhus og uføresette hendingar. Ferie og reiser gir ikkje grunnlag for å utsette time til vaksinering.

Kort fortalt 

  • Vi vaksinerer no med med «Comirnaty» frå Pfizer BioNTech og Moderna. Det blir ikkje vaksinert med AstraZeneca. 
  • Dei som får vaksinen, vil samstundes eller innan ei veke få avtale om ny time for dose 2. 
  • Som hovudregel skal du vaksinerast i den kommunen du bur, sjølv om du har fastlege i ein annan kommune.  
  • Kommuane samarbeider om pasientar med fastlegar i anna kommune.
  • Møt presis til oppsett tid! 
  • For å følgje med på levering av vaksiner til kommunen klikk på lenka: Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr - FHI 

Har du spørsmål angåande koronavaksine ta kontakt med legesenteret telefon: 71184100 

Etterregistrering av koronavaksiner sett i utlandet

Sjå info her.