Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 27.03.2020, kl 14:40

Sjå vår samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes.                                                   Information about corona in other languages

Hytteforbod

Hytteforbod

Unntak

  • Regjeringa gir unntak dersom du er i karantene fordi du deler husstand med ein som er bekrefta smitta av korona. Da kan du og andre friske familiemedlemmer overnatte på hytta så lenge den smitta er i isolasjon. Den smitta skal bli heime.
  • Strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn for å avverge store materielle skader er tillatt, men regjeringa oppfordrar deg til å engasjere lokalt bosatte personar til å utføre slikt arbeid. 

Kommunen kan ikke gi dispensasjon

Vestnes kommune kan ikkje gi deg dispensasjon mot regjeringa sitt hytteforbod.
Du bør derfor ikkje ta kontakt med oss for å be om unntak frå det nasjonale vedtaket.
 

Les mer om regjeringa sitt hytteforbud på regjeringen.no