For tilsette i kommunen

For tilsette i kommunen

Kartlegging i samband med engelsk mutasjon av covid-19.

Gjeld  kommunane Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler, Ås, Halden og Sarpsborg. 

Dersom du har vore på reise i ein av desse kommunane ber vi deg vere obs på symptom og vere varsam dei første dagane etter heimkomst. Dersom du får symptom skal du teste deg.

Tiltak for å redusere smitterisiko for tilsette

  • Alle som kan skal inn til vidare ha heimekontor. Tilsette må kontakte leiar for å avtale dette
  • Delta i møte på Teams internt der det er mogleg og hensiktsmessig.
  • Fysiske interne møte - dei nasjonale krava skal følgast. Maks 10 deltakarar. Ein må sikre at 1 meter regelen vert halden og smittevernreglane følgd. Følg rutina for vask av møteromma og handhygiene.
  • Eksterne møte  - dei nasjonale krava skal følgast. Delta på møte med Teams eksternt der det er mogleg. 
  • Besøkande skal registrerast med namn og telefonnummer ved servicekontoret
  • Nye rutiner for bruk av munnbind ved einskilde einingar i helse- og omsorg
  • Tydlegare markering av 1 meter regelen ved pause- og møterom ved rådhuset. Må også følgjast opp ute i einingane
  • Kva rettar og plikter som gjeld i desse spesielle tider - Ofte stilte spørsmål (KS)

Alle desse anbefalingane/krava gjeld for tilsette i Vestnes kommune, interkommunale samarbeid/selskap og øvrig samarbeid.