Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 27.03.2020, kl 14:40

Sjå vår samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes.                                                   Information about corona in other languages

For tilsette i kommunen

For tilsette i kommunen

Tiltak for å redusere smitterisiko for tilsette

 • Karantenekrav for reisande til Vestnes frå 8 definerte fylke (frå 16. mars)
 • Kva rettar og plikter som gjeld i desse spesielle tider - Ofte stilte spørsmål (KS)
 • Arbeidsgjevar kan godta eigenmelding opp til 16 dagar utan sjukemelding (frå 20.mars)
 • Set legar og helsepersonell i beredskap (frå 17. mars)
 • Grunna fare for smittespreiing ved nærkontakt skal pauserom rundt omkring ikkje nyttast til fellespauser, gjeld frå 12.03.2020
 • Alle barnehager/skular blir stengde i perioden 12.03. - 26.03.2020
 • Arrangement i kommunal regi avlysast 
 • Møteverksemd for tilsette i kommunen begrensast til maksimum 10 personar. Dette talet er sett ut frå kommunens moglegheit til å oppretthalde drift i ein smittesituasjon 
 • Dersom det er mogleg skal møter gjennomførast på Skype 
 • Tilsette i kommunen skal ikkje reise på kurs og seminar 
 • Tilsette oppfordrast til ikkje å delta på kultur- og idrettsarrangement 
 • Forbud mot utanlandsreiser for tilsette i helse og omsorg. Dei som har bestilt reise før 12.03.2020 kl 12:00 får dekt kostnaden ved avbestilling, dersom ikke forsikring dekker. Vedtaket gjeld frå 12. mars. 
 • Tilsette bør ikkje reise til utlandet. Slik reise fører til 14 dagars karantene 
 • Tilsette bør unngå handhelsing og klemming 
 • Leiarar i kommunen skal vurdere kven i organisasjonen som kan arbeide frå heimekontor 

Alle desse anbefalingane/krava gjeld for tilsette i Vestnes kommune, interkommunale samarbeid/selskap og øvrig samarbeid. 

12.03.20  Informasjonsskriv 4 om koronavirus (PDF, 126 kB)  
11.03.20  Informasjonsskriv 3 om koronavirus (PDF, 119 kB)