Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 21.10.2020, kl 10:03

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

For tilsette i kommunen

For tilsette i kommunen

Tiltak for å redusere smitterisiko for tilsette

 • Tilsette i kommunen kan reise på kurs i Noreg. Kvar enkelt tilsett og leiar må vurdere behovet for å reise/delta, og sjølv sørge for at smittevernkrav som t.d. avstand og handhygiene blir følgd
 • Er du helsepersonell som har vore i utlandet, eller hatt besøk frå utlandet? Då ber vi om at du testar deg for korona!
 • Kva rettar og plikter som gjeld i desse spesielle tider - Ofte stilte spørsmål (KS)
 • Arbeidsgjevar kan godta eigenmelding opp til 16 dagar utan sjukemelding (frå 20.mars)
 • Arrangement i kommunal regi avlysast inntil vidare
 • Møteverksemd for tilsette i kommunen begrensast til maksimum 20 personar. Dette talet er sett ut frå kommunens moglegheit til å oppretthalde drift i ein smittesituasjon 
 • Dersom det er mogleg skal møter gjennomførast på Skype/Teams 
 • Tilsette oppfordrast til ikkje å delta på kultur- og idrettsarrangement 
 • Forbud mot utanlandsreiser for tilsette i helse og omsorg opphevast. Utanlandsreiser frarådast fortsatt. Personar som har vore i utlandet må i karantene ved heimkomst 
 • Tilsette bør unngå handhelsing og klemming 
 • Leiarar i kommunen skal vurdere kven i organisasjonen som kan arbeide frå heimekontor 

Alle desse anbefalingane/krava gjeld for tilsette i Vestnes kommune, interkommunale samarbeid/selskap og øvrig samarbeid. 

12.03.20  Informasjonsskriv 4 om koronavirus (PDF, 126 kB)  
11.03.20  Informasjonsskriv 3 om koronavirus (PDF, 119 kB)