For tilsette i kommunen

For tilsette i kommunen

Til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen

Tiltak for å redusere smitterisiko for tilsette

  • Vestnes kommune følgjer dei nasjonale retningslinjene for heimekontor. Alle som kan ha heimekontor skal ha heimekontor. Einingsleiar er ansvarleg for å vurdere dette. Sjå FHI.no for info om heimekontor.
  • Klarer ein ikkje opprette 1 meter avstand på arbeid, skal det nyttast munnbind. Einingsleiar er ansvarleg for å sikre at dette skjer
  • Vi skal ikkje dra på fysiske møter utanfor den kommunale organisasjon utan at det er heilt påkravd, til dømes knytt til såbare grupper barn etc. Slike møte skal godkjennast av kommunalsjef, administrasjonssjef eller kommuneoverlege
  • Helst nytte digitale flater også ved møte internt i kommunen. Dette gjeld spesielt på tvers av einingar
  • Besøkande skal registrerast med namn og telefonnummer ved servicekontoret
  • Tydlegare markering av 1 meter regelen ved pause- og møterom ved rådhuset. Må også følgjast opp ute i einingane
  • Kva rettar og plikter som gjeld i desse spesielle tider - Ofte stilte spørsmål (KS)

Alle desse anbefalingane/krava gjeld for tilsette i Vestnes kommune, interkommunale samarbeid/selskap og øvrig samarbeid.