Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 29.09.2020, kl 09:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Støtteordningar til næringslivet

Støtteordningar til næringslivet

I forbindelse med koronasituasjonen og dertil nedstenging av mange samfunnsfunksjonar er det fleire bedrifter som står ovanfor ulike og krevjande situasjonar.

Vi vil her gi ei oversikt over nokon av dei støtteordningar og tiltak, nasjonale og regionale myndigheiter har innført rettet mot bedrifter/næringsliv.

Vi vil råde våre bedrifter til å sjå gjennom desse ordningane og håpe at de finn relevante ordningar som kan vere til hjelp for di bedrift.

Vi håpar dette kan vere eit bidrag i å systematisere jungelen av informasjon.