Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 29.09.2020, kl 09:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Smittevern i m.a. serverings- og restaurantbransjen - tilsyn

Smittevern i m.a. serverings- og restaurantbransjen - tilsyn

Helsedirektoratet kom 7. juli 2020 med ei pressisering kring smittevern i det offentlege rom. Direktoratet anbefalar MINIMUM EIN METER AVSTAND mellom personar i det offentlege rom, inkludert i serverings- og restaurantbransjen. 

Kommunen og kommunelegen har ansvar for å halde oversikt over smitteførekomsten i kommunen til ein kvar tid og gjennomføre dei tiltaka som trengs lokalt for å stanse vidare smitte så raskt som mogleg, jf. smittevernlova §§ 7-1 og 7-2.

Kommunen skal sikre at alle relevante smittevernråd og rettleiarar blir følgt. 

Les skriv frå Helsedirektoratet  (PDF, 47 kB)