Retningslinjer for besøk i sjukeheim

Retningslinjer for besøk i sjukeheim

Fram til alle bebuarane er ferdig vaksinert med to doser, anmodar vi deg om å avgrense besøk på sjukeheimane våra. To veker etter at alle er ferdig vaksinert, lettar vi på besøksrestriksjonane og følgjer dei nye nasjonale reglane. Dei nye besøksreglar gjeld frå 8. mars.

Retningslinjene som var revidert 4. januar gjeld fram til 8. mars for Vestnes sjukeheim, Tresfjord trygdeheim og Hellandtunet. Etter dette følgjer kommunen dei nye nasjonale reglane.

Retningslinjer for besøk i sjukeheim - gjeld frå 4. januar til 8. mars (PDF, 188 kB)

Ny retningslinjer for besøk i sjukheim - gjeld frå 8. mars  (PDF, 146 kB)

Det er leiinga i samarbeid med kommuneoverlege som fortløpande vurderer dei smitteførebyggande tiltak utifrå smittesituasjon. Desse retningslinjene kan difor endre seg dersom smittesituasjonen endrar seg.

I samband med engelsk mutasjon av covid-19

Gjeld  kommunane Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler, Ås, Halden og Sarpsborg.  

Personar som har vore i ein av dei ti kommunane, samt randsonekommunane skal ikkje på besøk i sjukeheim før tidlegast 10 dagar etter heimkomst til Vestnes. Unnatak ved alvorleg sjukdom/palliasjon, ta kontakt med avdelinga.

Kort om det du må hugse på når du skal på besøk på sjukeheimen

  • Besøk avtalast med avdeling/ avdelingsleiar, avtale kan gjerast same dag unntatt for helg då må det avtalast seinast fredag. Avtale må gjerast mellom kl. 10:00 - 14:30.
  • Besøk skal fortrinnsvis føregå mellom kl. 11:00 - 18:30. Besøkslengd inne bør avgrensast til 1 time x 2 pr veke.
  • Du må vere frisk når du kjem
  • Ha god handhygiene
  • Unngå å klemme
  • Hald ein meters avstand
  • Bebuaren bør ha få på besøk om gongen (2 personar)

Dersom du etter besøket får påvist Covid-19 smitte eller vert definert som nærkontakt til smitta er du pliktig til å melde frå til institusjonen om dette.