Retningslinjer for besøk ved sjukeheimar i Vestnes kommune

Retningslinjer for besøk ved sjukeheimar i Vestnes kommune

Vestnes sjukeheim, Tresfjord trygdeheim og Hellandtunet.
Retningslinjene gjeld frå 07. november 2020.

Besøk kan avtalast same dag (unntak helg), tur ut frå sjukeheim/permisjon vert tillate og besøkslengd inne kan vere 1 time x 2 pr veke. NYTT: Dei same besøkande kvar gong t.o.m. veke 47

Besøkande skal bruke munnbind under besøk i institusjon. Dette vert delt ut av personalet som møter besøkande ved inngangen.

Utfyllande retningslinjer for besøk ved sjukeheimane - revidert 06.11.20 (PDF, 113 kB)

Det er leiinga i samarbeid med kommuneoverlege som fortløpande vurderer dei smitteførebyggande tiltak utifrå smittesituasjon. Desse retningslinjene kan difor endre seg dersom smittesituasjonen endrar seg.

Kort om det du må hugse på når du skal på besøk på sjukeheimen

  • Besøk avtalast med avdeling/ avdelingsleiar, avtale kan gjerast same dag unntatt for helg då må det avtalast seinast fredag. Avtale må gjerast mellom kl. 10:00 - 14:30.
  • Besøk skal fortrinnsvis føregå mellom kl. 11:00 - 18:30. Besøkslengd inne bør avgrensast til 1 time x 2 pr veke.
  • Du må vere frisk når du kjem
  • Ha god handhygiene
  • Unngå å klemme
  • Hald ein meters avstand
  • Bebuaren bør ha få på besøk om gongen (Max 2 personar, og det må vere dei same kvar gong)

Dersom du etter besøket får påvist Covid-19 smitte eller vert definert som nærkontakt til smitta er du pliktig til å melde frå til institusjonen om dette.