Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 27.03.2020, kl 14:40

Sjå vår samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes.                                                   Information about corona in other languages

Besøk i institusjonane og omsorgsbustadane

Besøk i institusjonane og omsorgsbustadane

Retningslinjene frå Helsedirektoratet er skjerpande og det blir innført adgangskontroll og besøksstans i alle helseinstitusjonar mm. Alle institusjonar og omsorgsbustader innan bu- og habilitering i Vestnes kommune er stengde for besøkande.

Ev. kontakt skal gjerast til aktuell avdeling.

Helsedirektoratet har 14.03.2020 sendt ut følgjande skriv "Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm" (PDF, 481 kB).