Informasjon om koronaviruset

Informasjon til barn og unge

Informasjon til barn og unge

Her finn du oversikt over ei rekke tenester og tilbod knytt til koronaviruset og vanskelege situasjonar barn og unge måtte vere  i. 

 

Treng du noko å snakke med?

 

Lurer du fortsatt på noko?

Bruk informasjonstelefon 815 55 015