Vil du ha oversikt over smittetal i kommunen?

Vil du ha oversikt over smittetal i kommunen?

Vi endrar no på koronakommunikasjonen. Framover legg Vestnes kommune ut smittetal på heimesida. Smittetal frå helg blir lagt ut måndagar. 

Kommunen vil framleis sende ut pressemelding og publisere på facebooksida når det skjer smitteutbrot av ein viss storleik. Hald deg oppdatert via "Status i Vestnes".