Vestnes kommune nyttårsmarkering 31.12.2019 - Tusenårsstaden

Vestnes kommune nyttårsmarkering 31.12.2019 - Tusenårsstaden

Fyrverkerioppskyting frå området ved Kataholmen kl 24:00. NB! Med atterhald om at veret er godt nok. Tilsyn frå Vestnes Brannvesen. Fyrverkeri som folk har med.

TA MED TERMOS / VARM DRIKKE!

 Vestnes kommune held fram  nyttårsmarkeringa ved Tusenårsstaden i Helland sentrum og  inviterer barn, ungdom og vaksne  til denne enkle nyttårsmarkeringa.

VEL MØTT!!

Geir Inge Lien
Ordførar