Informasjon om koronaviruset

Velkomment til Helsehuset Stella Maris

Velkomment til Helsehuset Stella Maris

Helsehuset Stella Maris er no tatt i bruk og her finn ein mange funksjonar som omsorgsbustadar og institusjonsplassar, legesenter, bibliotek, kafé, frivilligsentralen, tenestekontoret og kontor for Heimetenestene. Kommunen har fått laga ein video slik at fleire kan få sjå korleis det ser ut i det nye bygget.

Slik har vi det i Helsehuset Stella Maris

Gjer merksam på at opptaka er gjort før innflytting og at det vil komme oppdateringar undervegs.