Varsel om synfaring

Varsel om synfaring

Som ein del av grunnlaget for eigedomsskattetaksering av nye og endra objekt, vil det bli utført synfarings- og oppmålingsarbeid, jfr Eigedomsskattelova sin § 8 A-3.

Arbeidet vil vare ut januar 2022.

 

Eigedomsskattekontoret i Vestnes