Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Valresultat for kommunestyrevalet i Vestnes

Valresultat for kommunestyrevalet i Vestnes

Valstyret i Vestnes har i kveld godkjent valresultatet. Her kan en sjå kven som blir dei nye kommunestyrerepresentantane dei neste 4 åra. Her er og utfyllande informasjon om mandatfordeling og kandidatkåring.