Vaksinering av barn

Vaksinering av barn

Vestnes kommune tilbyr fra 01.02.22 koronavaksine av barn 5-11 år.

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom dei ønskar det. Det er mest aktuelt for: 

  • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine) 
  • Familier der barn har nær kontakt med personar med særlige behov for beskyttelse 
  • Barn som har auka risiko fordi dei skal flytte til, eller oppholde seg i land med høgere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i ein utsatt situasjon  

Alle barn under 16 år må levere samtykkeskjema før vaksinering. 

Lenke til samtykkeskjema  

8. februar er tilbudet i Vestneshallen følgjande:

  • kl 16:00 - 17:00: Barnevaksinering 5-11 år
  • kl 17:15 og utover: Vaksinering for alle over 12 år 

Då kan desse bestille seg time: 

  • dose 1 - alle over 12 år som ikkje er vaksinert
  • dose 2 - minst 3 veker sidan dose 1
  • dose 3 - alle over 18 år som har minst 20 veker sidan dose 2
  • dose 4 - særskilde grupper med alvorleg sjukdom, der det har gått 3 månader sidan dose 3

Ein kan velge mellom Pfizer og Moderna denne dagen, alle under 30 år er anbefalt Pfizer. 

Lenke til timebestilling