Vaksinasjon av 16- og 17-åringar

 Vaksinasjon av 16- og 17-åringar

Etter råd frå FHI har regjeringa beslutta at alle i årskulla 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkninga født I 2003 eller tidlegare.

For dei som er født I 2005 og ikkje har fylt 16 år, må det foreligge samtykke frå begge føresatte. Ein anbefalar at 16- og 17-åringane fortrinnsvis, der det er praktisk mogleg, blir tilbydd Pfizer fordi det så langt er mest erfaring med bruk av den vaksinen i denne aldersgruppa. Vestnes kommune vil kalle inn desse aldersgruppene så snart ein er ferdig med dei andre prioriterte gruppene.