Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

To elevar ved Tomrefjord skule smitta

To elevar ved Tomrefjord skule smitta

Det er registrert koronasmitte i to skuleklassar ved Tomrefjord skule. Elevane har ikkje vore på skulen med symptom. Dei berørte klassane er informert gjenom skulen. Alle elevane i desse klassane vil få tilbod om time for testing i morgon.

Vestnes kommune forheld seg til FHI sine prosedyrer ved smittesituasjonar.

Vi ser no at smittetrykket aukar i kommunen, og vil derfor ha eit møte i kriseleiinga i morgon for å vurdere situasjonen og ev. tiltak.