Tilbodskonkurranse - møblar til møterom - formannskapssal og møterom 210

Tilbodskonkurranse - møblar til møterom - formannskapssal og møterom 210

Vestnes kommune skal oppgradere to møterom med nytt AV-utstyr. I samband med dette skal det anskaffast nytt møteromsmøblement slik at dei aktuelle møteromma framstår som moderne og funksjonelle.

Konkurransegrunnlaget kan ein sjå her. (PDF, 275 kB)

Tilbodsfrist torsdag 24. januar 2019 kl 14:00.