Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 29.09.2020, kl 09:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Tilbod ved Vestnes Vaksenopplæring hausten 2020

Tilbod ved Vestnes Vaksenopplæring hausten 2020

I haust vil Vestnes Vaksenopplæring ha følgjande tilbod:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar, nivå A1 – B1
  • Kurs på dagtid 08:30 – 11:00. Det vil bli starta kurs på ettermiddag/ kveld dersom det blir nok deltakarar
  • Grunnskuleopplæring for vaksne over 2 år; år 1 skuleåret 2020-2021
  • Spesialundervisning for vaksne; søknad blir oversend PPT for sakkunnig vurdering

Påmeldingskjema til norskkurs, søknadsskjema til grunnskule og spesialundervisning samt meir informasjon finn ein her.

Påmeldingsfrist: 26. juni 2020