Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Temaplanrullering 2020 Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg

Temaplanrullering 2020 Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg

Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk temaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.

Frå no og ut september 2020, registrerer Vestnes kommune relevante innspel til temaplan og prosjekt frå både einskildpersonar, lag, foreiningar og kommunale driftseiningar.

Send innspel og melding om prosjekt til postmottak@vestnes.kommune.no seinast måndag 28. september 2020.