Statusoppdatering av smittesituasjonen onsdag 7. april

Statusoppdatering av smittesituasjonen onsdag 7. april

Det er ikkje registrert nye smitta av covid-19 i Vestnes kommune det siste døgnet. Ein kan vente at nokre av dei som sit i karantene vil få positivt svar når dei tek ny test mot slutten av karantenetida.