Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 29.09.2020, kl 09:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Søke tilskot frå Kontantkassa.no?

Søke tilskot frå Kontantkassa.no?

Vestnes kommune har etablert ei tilskotsordning kalla “Kontantkassa”. Tilskotet skal bidra til at alle barn og unge kan delta i minst ein fritidsaktivitet uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon. Ordninga gjeld for barn og unge i Vestnes i alderen 6 - 18 år. 

Les meir korleis ein kan søker her