Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 23.01.2021, kl 11:41

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Frå 25. januar har Vestnes kommune fått nytt sentralbord og nye telefonnummer.

2 telefonnummer er framleis dei same:

  • Vestnes kommune 71184000
  • Vestnes legesenter 71184100

Klikk på lenka for å søke etter ein tilsett eller avdeling.

SKOGDAG – Torsdag 2. juli kl 17:00

SKOGDAG – Torsdag 2. juli kl 17:00

Tema for skogdagen er drift i bratt terreng, hogstmodenheit og økonomi ved ulike driftsmetodar. 

Oppmøte på Øvstedal gard i Tresfjord. Kl. 17:00. Det tek ca 30 minutt å gå til hogstfeltet.

Det blir demonstrert drift med T-vinsj, som i hovudsak går ut på å vinsje lastbærar og hogstmaskin oppover i bratt terreng.

Det vert servert kaffi og noko attåt.

Velkommen.

For spørsmål ta kontakt med Lars Helge Eidhamar på tlf: 91 77 21 44.