Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 14.07.2020, kl 10:10

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

SKOGDAG – Torsdag 2. juli kl 17:00

SKOGDAG – Torsdag 2. juli kl 17:00

Tema for skogdagen er drift i bratt terreng, hogstmodenheit og økonomi ved ulike driftsmetodar. 

Oppmøte på Øvstedal gard i Tresfjord. Kl. 17:00. Det tek ca 30 minutt å gå til hogstfeltet.

Det blir demonstrert drift med T-vinsj, som i hovudsak går ut på å vinsje lastbærar og hogstmaskin oppover i bratt terreng.

Det vert servert kaffi og noko attåt.

Velkommen.

For spørsmål ta kontakt med Lars Helge Eidhamar på tlf: 91 77 21 44.