Skogbrukplan med miljøregistrering

Skogbrukplan med miljøregistrering

Faktura nr to i samband med skogbruksplanbestillinga er kome. Kommunen har mottatt kopi av alle fakturaer med bestilling som i første faktura.

Det blir gjort på same vis som første faktura, med at skogeigar betalar sjølv først til Allskog, så få ein refundert beløpet frå skogfondskontoen i ettertid. Gitt at der er midlar på skogfondskontoen naturlegvis. Ein treng ikkje å søke om utbetaling på nytt, da vi nyttar same skjema.

Ta kontakt med kommunen om det er noko som skal gjerast annleis enn førre betaling. 

Fann du det du leita etter?