Regjeringa sin tidsplan og justering av koronatiltak

Regjeringa sin tidsplan og justering av koronatiltak

Regjeringa la i dag fram planen for vidare handtering av covid-19 og ein tidsplan for nedbygging av dei mest inngripande tiltaka.

Sjå tiltaka og tidsplan her