Informasjon om koronaviruset

Politikarportal og Innsyn i postliste er ikkje tilgjengeleg

Politikarportal og Innsyn i postliste er ikkje tilgjengeleg

Kommunen sitt sak og arkivsystem er nede og leverandør jobber med saka. Dette skaper problem for nettsida til kommunen kor Politikarportal og Innsyn i postlista ikkje er tilgjengeleg.