Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Planutvalsmøte tysdag 21. januar 2020 blir avlyst

Planutvalsmøte tysdag 21. januar 2020 blir avlyst

Planutvalsmøte 21. januar blir avlyst då vi ikkje har saker klare til møte.

Dette til orientering.