Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Ørskog Interkommunal legevakt for Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog

Ørskog Interkommunal legevakt for Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog

Opningstider påska 2019

Klikk for stort bilete