Opphevar anbefaling om munnbind lokalt

Opphevar anbefaling om munnbind lokalt

Vestnes kommune har no eit lågt smittetrykk på koronavirus i lokalsamfunnet. Dette ligg til grunn når kommunen no opphevar anbefalinga om å bruke munnbind på butikkar/kjøpesenter og når du reiser kollektivt i kommunen.

Vestnes kommunen følgjer dei nasjonale retningslinjene for smittevern.

Uansett kor du ferdast og kva du gjer, følg dei nasjonale smittevernreglane

Anbefalingar om bruk av munnbind på Helsenorge.no