Oppfølging av smittesituasjonen ved Aas Mek Verksted

Oppfølging av smittesituasjonen ved Aas Mek Verksted

Aas Mek. Verksted og kommuneoverlegen er ferdig med smittesporing og 51 personar er definerte som nærkontaktar. Dette inkluderer dei som allereie sit i karantene i Åslia. Alle nærkontaktane blir kontakta og skal testast i dag. Dersom arbeidarar ikkje blir kontakta er ein ikkje definert som nærkontakt.

Andre som arbeider ved verftet blir i karantene til og med søndag. Avhengig av testresultata vil verftet kunne opnast igjen på måndag. Administrasjonen ved Aas Mek. Verksted er ikkje i karantene og kan arbeide som normalt, då den smitta ikkje har vore i administrasjonsbygget.

Kommuneoverlegen opplyser at dersom personar knytt til verftet opplever symptom må dei kontakte fastlege eller Vestnes legesenter.