Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 17.07.2020, kl 10:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Omlegging av parkering og tilkomst til legesenter og helsestasjon

Omlegging av parkering og tilkomst til legesenter og helsestasjon

I den første fasen blir det fokus på to aktivitetar:

  • Etablering av ny tilkomst til senteret og parkeringsplass mot sør. Denne nye parkeringsplassen, med plass til 15 bilar, skal betjene legesenter og helsestasjonen i byggeperioden. 
  • Omlegging av eksisterande vatn og avløpsledningar.