Omlegging av parkering og tilkomst til legesenter og helsestasjon

Omlegging av parkering og tilkomst til legesenter og helsestasjon

I den første fasen blir det fokus på to aktivitetar:

  • Etablering av ny tilkomst til senteret og parkeringsplass mot sør. Denne nye parkeringsplassen, med plass til 15 bilar, skal betjene legesenter og helsestasjonen i byggeperioden. 
  • Omlegging av eksisterande vatn og avløpsledningar.