Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.07.2020, kl 15:25

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Offentleg ettersyn – Reguleringsplan for gnr. 8 bnr. 3 – Sess-setra

Offentleg ettersyn – Reguleringsplan for gnr. 8 bnr. 3 – Sess-setra

Vestnes kommune har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for gnr.8 bnr. 3 – Sess-setra skal leggast ut til offentleg ettersyn. 

Formålet med planen er i hovudsak 9 nye hyttetomter.

Planforslaget kan du sjå på rådhuset eller her

Evt. merknader skal sendast innan 15. august 2019 til: 

Vestnes kommune
v/administrasjonssjefen
Brugata 10
6390 Vestnes

eller epost: postmottak@vestnes.kommune.no  

Dokument i saka