Offentleg ettersyn/høyring - Kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022

Offentleg ettersyn/høyring - Kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022

I medhald av kommunelova kap. 14 og plan- og bygningslova § 11-4, legg Vestnes formannskap ut kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 til offentleg ettersyn/høyring. 

Formannskapet si innstilling skal ligge ute til offentleg ettersyn i minst 14 dagar. 
Kommunestyret skal gjere endeleg vedtak i sitt møte den 16. desember.

Innspel og høyringssvar skal sendast Vestnes kommune: postmottak@vestnes.kommune.no eller pr post til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes. 

Høyringsfrist 9. desember 2020. 

Alle høyringssvar innkomne innan fristen vert utsendt til kommunestyret. 


Dokument i saka:

Formannskapet si innstilling til kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 (digital) 

Formannskapet si innstilling til kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 (PDF, 3 MB)
Saksprotokoll frå formannskapet - 24.11.2021 (PDF, 402 kB)
Saksframlegg frå administrasjonssjefen - Kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 (PDF, 325 kB)