Ny hovudbankforbindelse for Vestnes kommune - Org.nr 939 901 965

Ny hovudbankforbindelse for Vestnes kommune - Org.nr 939 901 965

Vestnes kommune byttar bank til DNB Bank ASA frå 01.01.2020. I samband med dette blir kontonummeret på vår driftskonto endra.

Dette gjeld tidlegare kontonr. 9651 08 00017.
Nytt kontonummer frå 01.01.2020 blir: 1506 28 14168


Endringa gjeld og i forhold til fakturainnbetalingar, der vårt nye kontonummer er: 1506 28 98701. Informasjon om denne endringa vil og gå fram av vår fakturablankett.


Dersom det er behov for ytterlegare informasjon kan dykk kontakte rekneskapsavdelinga i
Vestnes kommune.