Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2022

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2022

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Om tilskuddsordningen

  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.
  • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2022 er 17. desember 2020.

Informasjon til alle søkere

Søk om tilskudd i Bufdirs søknadsportal

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen på Bufdirs nettsider.

Kontaktperson for ordninga i Vestnes kommune rådgjevar Ingrid Skjegstad