Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2022

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2022

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Om tilskuddsordningen

  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.
  • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2022 er 17. desember 2020.

Informasjon til alle søkere

Søk om tilskudd i Bufdirs søknadsportal

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen på Bufdirs nettsider.

Kontaktperson for ordninga i Vestnes kommune rådgjevar Ingrid Skjegstad