Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2021

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2021

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).

Om tilskuddsordningen

  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet
  • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2021 er 4. desember 2020.
  • Rapporteringsfrist: 1. april 2022.

Informasjon til alle søkere

Søk om tilskudd i Bufdirs søknadsportal

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen på Bufdirs nettsider.

Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2021

  • For frivillige organisasjoner som søker om tilskudd direkte til Bufdir under regelverkets punkt 1a), må tiltaket omfatte deltakere i målgruppen fra minst fem kommuner (tidligere var kravet tre kommuner).
  • Nye tiltakstyper i 2021 - Det er mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper:
    • 1) utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer og
    • 2) koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen

Se mer informasjon om de nye tiltakstypene i regelverkets punkt 1 b) og c). For informasjon om hvem som kan søke om tilskudd til de nye typene tiltak, se regelverkets punkt 2 c) og d). 

Viktige dokumenter

Kontaktpeson for ordninga i Vestnes kommune rådgjevar Ingrid Skjegstad