Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamiliar - utlysning for 2019

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamiliar - utlysning for 2019

I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 er det sett av 291.985 millionar kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligare Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlane med atterhald om Stortinget sitt endelege budsjettvedtak.

Målet er å motverke eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppa for ordninga er barn og unge berørt av fattigdomsproblem.

Offentlege instansar, private aktørar og frivillege organisasjonar kan søke om støtte.  

På Bufdir sine nettsider kan du lese/søke om tilskotsordninga.  

Søknadsfrist er 10. desember 2018.

Fann du det du leita etter?