Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Motorsagkurs for ungdom - Stell og vedlikehald av motorkjedesag og hogstteknikk (15 TIMAR)

Motorsagkurs for ungdom - Stell og vedlikehald av motorkjedesag og hogstteknikk (15 TIMAR)

I regi av Vestnes skogeigarlag og aktivskogbruk vert det arrangert eit motorsagkurs for ungdom frå 15 år (10 klasse) og oppover. Det er eit nybegynnarkurs som passar for alle. Det vil gå over to dagar. Kurset vert halde i Tresfjord. Kursavgift kr 1000,- per deltakar. 

INNE     (Ute eller på eit luftig lokale (Corona))

 • Dokumentert opplæring.
 • Verneutstyr kropp.
 • Verneinnretningar på saga.
 • Motorsaga
  • Oppbygning.
  • Stell og vedlikehald
  • Kvessing
 • Hogstteknikk
  • Felling
  • Kvisting

UTE             

 • Hogstteknikk
  • Rydding og kapping
  • Felling
  • Kvisting
  • Benk/hogstopplegg
  • Kvessing
  • Nedtaking fastfelt tre.
  • Utfordrande situasjonar

Utstyr

Verneutstyr/Kvass motorsag/Fil og verktøy/klede for å vere ute /Niste
Om du ikkje har sag så har kursarrangør nokre til utlån.

Kurset

Onsdag 8. juli på dagtid (eksakt tidspunkt vert avtalt seinare)
Torsdag 9. juli på dagtid.

Kle dykk etter veret, og ta med nistepakke. Dette blir veldig kjekt.

Bindande påmelding innan 6. juli til:
Skogeigarlaget v/ Lars Helge Eidhamar
post leidhamar@yahoo.no  tlf: 91772144