Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Legekontoret og interkommunal legevakt i Ørskog kommune flyttar til midlertidige lokale frå fredag 13. september kl. 1530

Legekontoret og interkommunal legevakt i Ørskog kommune flyttar til midlertidige lokale frå fredag 13. september kl. 1530

Grunna legging av nytt golvbelegg på legekontor og legevakt blir drifta midlertidig flytta opp ein etasje til fløy B ved Ørskog omsorgssenter (sjukeheimen) i ein periode på 6-8 veker.