Kunngjering av anbodskonkurranse - brøyting og strøing av kommunale vegar

Kunngjering av anbodskonkurranse - brøyting og strøing av kommunale vegar

Vestnes kommune inviterer til open anbodskonkurranse for brøyte- og strøkontrakter av kommunale vegar for perioden 2021-2024, samt eitt år opsjon.

Innleveringsfrist er 13.10.2021 kl 09.00.

Det er digital innlevering og utlysing. Alle anbodsdokument kan ein finne på Tendsign.no eller via Doffin/Ted-databasen.

Lenke til Doffin og tilhøyrande lenker til anbudspapir og innlevering finn ein her: Doffin www.doffin.no/Notice/Details/2021-309228

Kontaktperson: Tobias Hay Slinning tlf: 90 72 41 98