Kulturprisen 2021 frå Vestnes kommune

Kulturprisen 2021 frå Vestnes kommune

Vestnes kommune lyser ut kulturprisen for 2021.  Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar, grupper eller lag og organisasjoner som har vist vedvarande og aktiv kulturinnsats utover det alminnelege. 

Her finn du vedtektene for tildeling av kulturprisen (PDF, 39 kB)

Send inn grunngjeve forslag seinast tirsdag 23. november 2021. 

Avgjerd om pristildelinga vil skje i Vestnes formannskap. 

Framlegg kan sendast elektronisk til postmottak@vestnes.kommune.no