Koronatesting i Vestnes i jula/nyttår

Koronatesting i Vestnes i jula/nyttår

Sjå tabellen under for kor du kan teste deg på dei ulike dagane, og korleis du tek kontakt.

Testing  romjula

25. og 26. desember blir det gjennomført testing på legevakta Ørskog. Time må bestillast via telefonnummer 116 117 og det må presiserast at du skal settast over til legevakta i Ørskog. Testing vil foregå i perioden kl 13:00 - 14:00.  Dei andre dagane i romjula ( 28. - 30. desember) er det  timebestilling til Vestnes legesenter.

24. og 27.  er det ingen moglegheit for testing.

Testing etter nyttår

Det blir mogleg å teste seg for korona ved Vestnes legesenter 2. januar 2021 frå kl 10:00.

NB! For å bestille tid må ein ringe tlf nr. 947 95 880. Telefonen er betent 1. januar mellom kl 13:00-15:00. Alle må bestille tid på førehand, det er ikkje mogleg med drop-in. 

Koronatesting i Vestnes ved jul og nyttår
Dato Ope Kor kan eg teste meg? Kontaktopplysningar
24. desember Nei - -
25. desember Ja Testing ved legevakta i Ørskog mellom kl 13-14. Timebestilling via tlf. 116 117 og det må presiserast at du skal settast over til legevakta i Ørskog.
26. desember Ja Testing ved legevakta i Ørskog mellom kl 13-14. Timebestilling via tlf. 116 117 og det må presiserast at du skal settast over til legevakta i Ørskog.
27. desember Nei - -
28. desember Ja Testing ved Vestnes legesenter Timebestilling via Vestnes legesenter tlf. 71184100
29. desember Ja Testing ved Vestnes legensenter Timebestilling via Vestnes legesenter tlf. 71184100
30. desember Ja Testing ved Vestnes legesenter Timebestilling via Vestnes legesenter tlf. 71184100
31. desember Nei - -
1. januar Nei - -
2. januar Ja Testing ved Vestnes legesenter frå kl 10:00. Timebestilling via tlf. 947 95 880, telefonen er betent 1. januar mellom kl 13:00-15:00. Alle må bestille tid på førehand, det er ikkje mogleg med drop-in.
3. januar Nei - -