Kommuneplan 2021 – 2030, melding om godkjent «Planstrategi og planprogram»