Kommunale fakuraer - be om utsett betalingsfrist

Kommunale fakuraer - be om utsett betalingsfrist

På kommunale fakturaer har du vanlegvis 30 dagar betalingsfrist. Har du problem med å betale fakturaen kan du be om betalingsutsetting.

Du kan be om betalingsutsetting på 28 dagar. Logg deg inn på MinSide - gå til Mine fakturaer. Under ubetalte fakturaer - klikk på fakturen - og klikk på boksen betalingsutsetting - klikk så på UTSET.

Her kan du søke om utsett betalingsfrist (krev innlogging)